Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Σκαλωμένο φεγγάρι

Το φεγγάρι σκάλωσε.
Φοβήθηκε μην 
πέσει απ΄τη σκάλα