Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Haiku

Πάντα υπάρχει
ένας Αύγουστος έτοιμος 
να δραπετεύσει...